Skip links

БОРЛУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН СИСТЕМ

Борлуулалтын захиалгыг энгийн, хялбараар авч борлуулалтаа нэмэгдүүлэхэд тань туслана
Борлуулалтын програм, Борлуулалтын систем
Борлуулалтыг хамгийн төгс хийх боломжоор хэрэглэгч хангагдана

ХТ болон борлуулалтын менежерийг харилцагчтай холбоотой бүхий л мэдээллээр хангах боломжтой бөгөөд тухайлбал өглөг, авлагын үлдэгдэл, сүүлийн борлуулалтын түүх, хамгийн их худалдан авдаг бараа, дундаж худалдан авалтын дүн гэх зэрэг мэдээллүүдийг бүх талаас буюу 360 градус аргачлалаар боловсруулан, харилцагчийн мэдээллээр дамжуулан борлуулалт хийх боломжтой.

Харилцагчаа таньж
борлуулалт хийе

Харилцагчийн боломжийг тооц!

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Дэмжлэг

Бид харилцагч байгууллагуудтайгаа утсаар болон и-мэйлээр холбоотой байж техникийн тусламжийг тогтмол үзүүлж ажилладаг

Сургалт

ERP ашиглах ажилтнуудад системийн сургалт явуулах болон гарын авлагаар хангадаг

Help Desk

Харилцагч байгууллагуудад зориулсан мэдээлэл, санал, хүсэлт илгээх програм ашиглан тогтмол холбоотой байдаг