Skip links

ДААТГАЛ НЭГДСЭН СИСТЕМ

MУ-ын даатгалын бизнесийн процессыг хялбарчилсан цорын ганц цогц даатгалын систем

Даатгалаа хялбараар хий, бүртгэ, тооцоол, тайлагна

Даатгалын урсгал, НТ-ын процессуудыг автоматжуулах, тэдгээртэй холбоотой нөөц сангуудын тооцоолол болон СЗХ-ын мэдээг боловсруулж бусад гадаад програмтай холбогдон ажиллах боломжтой цогц систем болно.

Харилцагчдын бүртгэл

Даатгалын маш том мэдээллийн санг үүсгэн тэдгээртэй холбоотой мэдээллээр хурдан шуурхай хангах боломжоор хангагдсан. ХУР, ДАН системээс мэдээллийн нарийвчлалыг татан холбох боломжтой.

Даатгалын гэрээ, баталгааны тооцоолол

Даатгалын гэрээ болон баталгааны бүртгэлийг маш динамикаар үүсгэх боломжтой. Гэрээ, баталгаа хэвлэх, хөтлөх өөрчлөлтийн процессыг хөтлөн явуулдаг цор ганц систем юм. Гэрээний өөрчлөлтийг хаана юуг өөрчилснийг харгалзах мэргэжилтэн албан тушаалтанд автоматаар мэдэгдэнэ.

Нөхөн төлбөрийн тооцоолол

Даатгалын гэрээ болон баталгааны нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэлтийг дамжлага процессын дагуу урсгалжуулан хийх боломжоор хангагдсан бөгөөд тухайн НТ-ийн тооцооллын автоматжуулах боломжоор хангагдсан. Тухайлбал НТ5 маягт нь системээс шууд гарах бөгөөд санхүү дээр нөхөн төлбөрийн шийдвэрлэлт хийх боломжоор хангагдана.

Нөөцийн сангийн тооцоолол

Улирал, сар, жилийн эцэст сангуудын тооцооллыг хувь тэнцүүлэн хийх боломжоор хангагдах бөгөөд СЗХ-ын маягтуудыг системээс хялбар тайлан байдлаар шууд гарган авах боломжтой ба Санхүүгийн тайлангийн бүтэц, дүнгүүд бүгд автоматаар хөтлөгдөнө.

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Дэмжлэг

Бид харилцагч байгууллагуудтайгаа утсаар болон и-мэйлээр холбоотой байж техникийн тусламжийг тогтмол үзүүлж ажилладаг

Сургалт

ERP ашиглах ажилтнуудад системийн сургалт явуулах болон гарын авлагаар хангадаг

Help Desk

Харилцагч байгууллагуудад зориулсан мэдээлэл, санал, хүсэлт илгээх програм ашиглан тогтмол холбоотой байдаг