Skip links

API

Ultimate ERP системтэй холбоо бүхий API-уудыг буюу системтэй холбогдох хэсгийг тухайн хэсэг програм болон апп хөгжүүлэгч нарт зориулан үүсгэсэн өгсөн бөгөөд та өөрийн Ultimate ERP системийн гадаа үүд хаалгаар дамжуулан мэдээллийг илгээж татах болон бусад функционал үйлдлүүдийг кодчлолын түвшинд гүйцэтгэх боломжтой.

Ultimate ERP - API architecture

Core Technologies: Visual Studio C#,C++, MSSQL, Oracle, React, ReactNative, Android Studio, XCode

Даатгалын програмтай холбоотой API татаж авах хэсэг

ПОС програмтай холбоотой API татаж авах хэсэг

Нийлүүлэгчийн порталтай холбоотой API татаж авах хэсэг