Skip links

ikhbayar

ERP системийг нэвтрүүлэх байгууллагыг сонгохдоо анхаарах 7 хүчин зүйл

Өмнөх нийтлэлээр байгууллагадаа ERP систем нэвтрүүлэхээс өмнө анхаарах зүйлсийг бичсэн бол энэ удаад хэрвээ бүх зүйл жин тан болж нэвтрүүлэлт хийхээр шийдсэн бол танай байгууллагад ERP нэвтрүүлэх байгууллагыг сонгохдоо юун дээр анхаарах талаар илүү дэлгэрэнгүй танилцуулая.