Skip links

FAQ / Түгээмэл асуулт, хариулт

Ultimate ERP системийг ашиглахтай холбоотой түгээмэл асуултын хариултыг нэг дороос аваарай.

Үндсэн тохиргоо

Үйлдвэрийн захиалга

Агуулахын менежмент-Үйлдвэрлэлийн захиалга

 • Бүтээгдэхүүний хэмжих нэгж бүртгэлтэй эсэхийг шалгах
 • PL
 • Хайрцагтай бараа бол-CT
 • Авдартай барааа бол-CR
 • PC

Агуулахын менежмент-Үйлдвэрлэлийн захиалга

 • Бараа лавлагаан дээр тухайн бүтээгдэхүүний хувьд "Нийт хадгалах хугацаа" гэсэн талбараас хадгалах хугацааг авдаг ба энэ хугацааг JDE-с татан авдаг учир гараас хугацааг өөрчлөх боломжгүй
 • Шаардлагатай бол JDE-дээр хугацааг засуулах шаардлагатай

Таблет болон сканнераас нэвтрэх үед
Хэрэглэгчийн бүртгэл дээр ирсэн төхөөрөмжийн хүсэлтийг зөвшөөрөх -/Хэрэглэгчиийн нэрээр хайлт хийн төхөөрөмж таб-д ирсэн хүсэлтийг зөвшөөрөх/

Дэсктоп болон таблетаас нэвтрэх үед

 • Хэрэглэгчийн бүртгэл дээрх хугацаа дуусах огноог сунгах
 • Хэрэглэгчийн нэрээр хайлт хийн бүртгэл хийх таб-д хугацаа дуусах огноо талбарын утгыг өөрчлөн хадгалах

Дэсктоп болон таблетаас нэвтрэх үед
Хэрэглэгчийн бүртгэл дээрх түгжигдсэн чекийг идэвхигүй болгон хадгалах -Хэрэглэгчийн нэрээр хайлт хийн түгжигдсэн талбарын төлөвийг өөрчлөн хадгалах

Дэсктоп болон таблетаас нэвтрэх үед

 • Хэрэглэгчийн салбар болон салбарын төрлийн тохиргоог шалгах
 • Хэрэглэгчийн нэрээр хайлт хийн дэд эрхүүд цэсийг сонгон шүүлт хийх талбараас тохиргоо хийх төрлийг сонгоно

Дэсктоп болон таблетаас нэвтрэх үед

 • Хэрэглэгчийн бүртгэлд категори, компанийн тохиргоо зөв байгаа эсэхийг шалгах
 • Хэрэглэгчиийн нэрээр хайлт хийн дэд эрхүүд цэсийг сонгон шүүлт хийх талбараас тохиргоо хийх төрлийг сонгоно

Үйлдвэрийн орлого авах

Таблет-Орлого цэс

 • Орлогын лавлагаанаас тухайн лиценз дугаараар хайлт хийх
 • Үйлдвэрлэлийн захиалгын тухайн лицензд хамаарах мөрөнд орлогын дугаар байгаа эсэхийг шалгах

Чанарын зөвшөөрөл

Агуулахын менежмент-Чанарын зөвшөөрөл

 • Автомат агуулахад блок хийгдсэн бүтээгдэхүүний төлөвийг ultimate-с өөрчлөх боломжгүй
 • Krones систем дээр төлөвийг өөрчлөх

Агуулах хоорондын хөдөлгөөн

Барааны менежмент-Хөдөлгөөн
Тухайн агуулахад байгаа лицензийн үлдэгдлийг шалгах/хөдөлгөөнд байгаа лиценз/

Барааны менежмент-Хөдөлгөөн
Хөдөлгөөн хийж буй салбарын байршилд байгаа тухайн барааны үлдэгдлийг шалгах