Skip links

supply

Шинэ үеийн инновацилаг гүйцэтгэл хийх боломж

Бүтээгдэхүүний захиалгаас эхлээд эцсийн хэрэглэгчид хүрэх бүхий л процессыг ухаалагаар төлөвлөж, хянахад зориулсан ТӨГС ханган нийлүүлэлтийн шийдэл

Бараа захиалгаас эхлэн хадгалалт, тээвэрлэлт, түгээлтийн бүхий л процессыг ухаалгаар шийдсэн, бүтээмжийг сайжруулж, цаг ашиглалтыг нэмэгдүүлж чадах систем

Агуулах

Shortening the inbound/outbound logistics process, improving space utilization, and increasing productivity.
Агуулахын програм хангам, агуулахын програм, агуулахын систем, агуулахын нэгдсэн систем, агуулахын цогц систем

Борлуулалт

Борлуулалтын ажилтнуудын үйлдлийг хөнгөвчилсөн, хэрэглэхэд хялбар борлуулалтын системийг ашиглан борлуулалтын захиалга, буцаалт болон бэлнээр хийх борлуулалтаа нэмэгдүүлээрэй
Борлуулалтын систем, борлуулалтын програм, борлуулалтын програм хангамж, борлуулалтын шийдэл, борлуулалтын цогц шийдэл

Түгээлт

Борлуулалтын захиалгаас үүссэн бүхий л процессуудыг удирдаж, бараа бүтээгдэхүүний түгээлтийг нэгдсэн удирдлагаар хангах цогц систем
түгээлтийн систем, түгээлтийн нэгдсэн систем, түгээлтийн шийдэл, түгээлтийн програм

Хүргэлт

Хүргэлтийн менежмент нь үйлчлүүлэгчийн дуудлага бүрийг хөтлөн, захиалга хүлээн авахаас хүргэлтийг эцсийн хэрэглэгчид хүргэх хүртэлх процессыг бүрэн хянаж, борлуулалтыг өсгөх болон үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгоно.
Хүргэлтийн систем

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Дэмжлэг

Бид харилцагч байгууллагуудтайгаа утсаар болон и-мэйлээр холбоотой байж техникийн тусламжийг тогтмол үзүүлж ажилладаг

Сургалт

ERP ашиглах ажилтнуудад системийн сургалт явуулах болон гарын авлагаар хангадаг

Help Desk

Харилцагч байгууллагуудад зориулсан мэдээлэл, санал, хүсэлт илгээх програм ашиглан тогтмол холбоотой байдаг