Skip links

Худалдаа, Үйлчилгээ

Зөв мэдээллийг  цагт хүнд хүртээмжтэй шуурхай хүргэснээр таны бизнесийг хурдасгана

Худалдаа, үйлчилгээний салбарын онцлогт тохирсон үйлдэл багасгаж цаг хэмнэх ТӨГС шийдэл бүхий нэгдсэн систем

Худалдаа, үйлчилгээний шийдэл

Худалдаа, үйлчилгээний салбарын онцлогт тохирсон Ultimate ERP системийн ухаалаг функцуудыг та нэг дор болон хэсэгчлэн авч бизнесийн процессоо сайжруулж, борлуулалтаа нэмэгдүүлэхэд тань туслана.

Жижиг дунд бизнест зориулсан систем

Small and medium-sized enterprises

POS and VATPS-connected sales program is provided free of charge after registration
нөөцийн удирдлага, нөөцийн оновчтой удирдлага, нөөцийн удирдлагын систем, нөөцийн удирдлагын шийдэл

Resource management

Full possibility of managing resources, which is one of the most vital factors in retail business.
loyalty system - лояалти систем

Different types of loyalty programs

Different types of loyalty programs can help you keep your customers happy in the trade and services sector
Нийлүүлэлтийн удирдлага, нийлүүлэлтийн систем, нийлүүлэлтийн програм

Uninterrupted supply chain

Ensuring the best possible time and non-interruption of goods with the supplier.
Нягтлан бодох бүртгэлийн систем

FRS compliant entry

General ledger fully compliant to the Mongolian financial reporting standards
Борлуулалтын систем, борлуулалтын програм, борлуулалтын програм хангамж, борлуулалтын шийдэл, борлуулалтын цогц шийдэл

Convenient and modern stores

Opportunity to be provided the standard procedures of world-known convenience stores

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Дэмжлэг

Бид харилцагч байгууллагуудтайгаа утсаар болон и-мэйлээр холбоотой байж техникийн тусламжийг тогтмол үзүүлж ажилладаг

Сургалт

ERP ашиглах ажилтнуудад системийн сургалт явуулах болон гарын авлагаар хангадаг

Help Desk

Харилцагч байгууллагуудад зориулсан мэдээлэл, санал, хүсэлт илгээх програм ашиглан тогтмол холбоотой байдаг