Skip links

ULTIMATE OTC

Order to Cash

ULTIMATE OTC

Order to Cash

Захиалга авахаас эхлэн захиалгын төлбөрөө хүлээн авах хүртэлх таны бизнес процессыг автоматжуулна.

Харилцагчаас захиалга авахаас эхлээд агуулахын нөөцтэй уялдуулан захиалга боловсруулах, улмаар түгээлтийн бүх л процессыг хэрэглэгч өөрөө хялбараар гүйцэтгэх боломжийг олгоно.

order to cash - байгууллагад зориулсан erp систем

Борлуулалтын бизнес процессууд

Борлуулалтын модуль нь ХТ болон Борлуулалтын менежерээр дамжин эсхүл гар утасны аппликейшнээр дамжин захиалгыг хамгийн уян хатан мэдээлэл дээр суурилан авах боломжоор хангагдах бөгөөд тэдгээрийн дараах бүхий л процессуудыг төгс гүйцэтгэлтэй хийх боломжоор хангагдана.
борлуулалтын бизнес процесс - байгууллагад зориулсан erp систем

Агуулахын бүрэн бизнес процесс

Агуулахын процесс нь байршлын хувьд мөшгөлт хийх, барааны хувьд мөшгөлт хийх мөн агуулахын дотоод процесс болон орлого, байршуулалт, дүүргэлт гэх зэрэг ОУ-ын стандарт процессуудаар хангагдсан. Хэрэглэгч нь байршлаар бараа бүтээгдэхүүнийг агуулахад хөтлөн явуулах боломжоор хангагдаж чаддагаараа онцлогтой, ОУ-ын стандарт процессуудаар хангагдсан систем юм.
бизнес процесс - байгууллагад зориулсан erp систем

Барааны лицензжүүлэлт

Бараа бүтээгдэхүүнийг лот эсхүл лицензжүүлэлтээр паллет тус бүрээр хангаснаар хэрэглэгч нь тухайн барааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг сканнинг системийн тусламжтайгаар хялбар, хурдан шуурхай хүлээн авах боломжтой юм. Тухайн лиценз нь ОУ-ын бар кодын стандартын дагуу хэвлэгдэх ба аль ч ОУ -ын сканнинг хөтлөлтийн системийг ашиглах боломжтой.

барааны лицензжүүлэлт- байгууллагад зориулсан erp систем

Түгээлтийн бүрэн бизнес процессууд

Борлуулалтын захиалгыг агуулахын үлдэгдэлд тохируулан боловсруулж, түгээлтийн хуваарийн дагуу машинд хуваарилж, ачилтуудыг гаргадаг төгс шийдэл бөгөөд тэдгээрийн онцлогтой холбоотой шатахууны тооцоолол, барааны буцаалт хийх, сав баглаа боодлын буцаалт зэрэг олон онцлог функцүүдээр тоноглосон систем юм.

түгээлтийн бизнес процессжуулалт- байгууллагад зориулсан erp систем

Order Taking and Management

Мастер дата
SR хуваарь бүртгэх
Захиалга хийх

Сувгийн
борлуулалт хийх

Credit
Management

Захиалгын
зөвшөөрөл хийх
Харилцагчийн кредит лимит менежмент
Санхүүгийн хориг тавих

Fulfillment /
Returns

Үйлдвэрлэлийн захиалга лотоор үүсгэх
Үйлдвэрлэлийн орлого лицензээр авах
Агуулах хоорондын хөдөлгөөн хийх
Автомат / гараар захиалга боловсруулах
Агуулахын дүүргэлтийн менежмент
Агуулахын цуглуулга хийх
Агуулахын багцлалт хийх
Агуулахад буцаалт хийх
Агуулахын write-off
Product-tracking хийх

Shipment
On

Түгээгчийн аялалын хуваарь
Ачилт хуваарьлах
Ачилт хийх
Ачилтын буцаалт хийх
Харилцагчийн түгээлт бүртгэх
Харилцагчийн борлуулалтын буцаалт
Агуулахын багцлалт хийх
Харилцагчаас авдар авах
Харилцагчаас шил авах

Shipment
Off

Ачилтын буцаалт тушаах
Харилцагчийн борлуулалтын буцаалт тушаах
Хагарал тушаах
Авдар агуулахад тушаах
Шил агуулахад тушаах

Cash

Түгээлт буух
Мөнгө тушаах
Түгээлтийн хөдөлгөөн
Түгээлт борлуулалт
Түгээлтийн тайлан мэдээ

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Дэмжлэг

Бид харилцагч байгууллагуудтайгаа утсаар болон и-мэйлээр холбоотой байж техникийн тусламжийг тогтмол үзүүлж ажилладаг

Сургалт

ERP ашиглах ажилтнуудад системийн сургалт явуулах болон гарын авлагаар хангадаг

Help Desk

Харилцагч байгууллагуудад зориулсан мэдээлэл, санал, хүсэлт илгээх програм ашиглан тогтмол холбоотой байдаг