Skip links

ХҮРГЭЛТ СИСТЕМ

Хүргэлтийн мэдээллийн нэгдсэн цонх

Хүргэлтийн модулийг ашиглан худалдан авагчийн бараа бүтээгдэхүүнийг хүссэн газарт нь хүргээрэй

Хүргэлтийн менежмент нь үйлчлүүлэгчийн дуудлага бүрийг хөтлөн, захиалга хүлээн авахаас хүргэлтийг эцсийн хэрэглэгчид хүргэх хүртэлх процессыг бүрэн хянаж, борлуулалтыг өсгөх болон үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгоно.

Хүргэлтийн захиалгын урсгал

Хурдтай хялбар хүргэлтийг
хүргэх боломж

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Дэмжлэг

Бид харилцагч байгууллагуудтайгаа утсаар болон и-мэйлээр холбоотой байж техникийн тусламжийг тогтмол үзүүлж ажилладаг

Сургалт

ERP ашиглах ажилтнуудад системийн сургалт явуулах болон гарын авлагаар хангадаг

Help Desk

Харилцагч байгууллагуудад зориулсан мэдээлэл, санал, хүсэлт илгээх програм ашиглан тогтмол холбоотой байдаг