Skip links

CRM

Харилцагч бүрийг таньж,
борлуулалтын боломжоо нэмэгдүүл

Харилцагчаа байнга баярлуул, хамт бай
Харилцагчийн мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгож, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, борлуулалтын мэдээллийг бүртгэх, худалдан авалтын бонус оноо хуримтлуулах, хөнгөлөлт, урамшуулал санал болгох, санал гомдол хүлээн авах зэрэг ПОС болон бусад системүүдээс боловсруулсан харилцагчийн тухай мэдээллийг нэг дороос авах боломжийг бий болгоно.

Харилцагчаа баярлуулъя хөтөлбөрүүд

Харилцагчаа урамшуулъя
бонус хөтөлбөрүүд

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Дэмжлэг

Бид харилцагч байгууллагуудтайгаа утсаар болон и-мэйлээр холбоотой байж техникийн тусламжийг тогтмол үзүүлж ажилладаг

Сургалт

ERP ашиглах ажилтнуудад системийн сургалт явуулах болон гарын авлагаар хангадаг

Help Desk

Харилцагч байгууллагуудад зориулсан мэдээлэл, санал, хүсэлт илгээх програм ашиглан тогтмол холбоотой байдаг