Skip links

We build digital products and ideas driven by the future

The Ultimate ERP system offers their customers the advantage of constantly introducing the latest advanced innovative technology, reflecting the latest changes in the system on a regular basis.
Яагаад Ultimate ERP
Яагаад Ultimate ERP
Ultimate ERP - Чанарын удирдлагын тогтолцоо

Бидний тухай

“Ултимэйт Солюшнс” ХХК нь Монголын анхны ERP систем хөгжүүлсэн компаниудын нэг бөгөөд өнгөрсөн 10 гаруй жилийн хугацаанд өөрийн Ultimate ERP системийг тухайн үеийн шилдэг технологи арга зүйг ашиглан өөрсдийн Монгол инженерүүдийн ур ухаан, гадны экспертүүдийн үнэт зөвлөгөө, олон улсын болон Монгол улсын стандарт шаардлага, хууль дүрмийн хүрээнд нийцүүлэн бүтээн, тасралтгүй хөгжүүлж сайжруулсаар өнөөдрийн төвшинд хүргэсэн.

Сурч, хөгжих боломж

Сурч, хөгжих боломж

Мэдээллийн технологийн салбар нь өөрөө хурдацтайгаар, тасралтгүй хөгжиж, шинчлэгдэж байдаг.

Дэлгэрэнгүй
Хөнгөлөлт хангамж

Хөнгөлөлт хангамж

Бид зах зээлд өрсөлдөхүйц цалин хөлс, урамшууллын бодлого, тогтолцоотой байхыг үргэлж чухалчилдаг.

Дэлгэрэнгүй
Ажлын орчин

Ажлын орчин

Ажиллах эрүүл, аюулгүй орчин, техник хэрэгслээр бүрэн хангагдсан хотын төвийн тухлаг, ногоон оффис.

Дэлгэрэнгүй
Сонгон шалгаруулалтын үе шат

Сонгон шалгаруулалтын үе шат

Шалгаруулалтыг компанийн Хүний нөөцийн менежер болон тухайн ажлын байрны Удирдлагууд хийнэ.

Дэлгэрэнгүй

Нээлттэй ажлын байр

Сурч, хөгжих боломж

Бид цаг үе, техник технологийн дэвшил, дэлхийн чиг хандлага, олон улсын трендтэй хөл нийлүүлэн тогтмол суралцаж, мэдлэг чадвараа ахиулан,  үйл ажиллагаандаа инновацийг шингээн ажилладаг.

Ажлын байранд хөгжих

  • Салбар бүрийн харилцагч байгууллагууд өөрсдийн үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ERP систем ашигладаг тул тухайн байгууллагуудын бизнесийн загварын талаар ойлголттой болох, 
  • Мэргэжлийн болон хувь хүний чадвар олгох сургалт, сонирхлын бүлгүүдэд хамрагдах. 

Удирдлага, хамт олноосоо суралцах

Мэргэшсэн, чадварлаг, туршлагатай удирдлага, менежерүүд, хамт олноос харилцан суралцах өргөн боломж 

Хөнгөлөлт хангамж

Цалин хөлс

 Ажилтны ур чадвар, туршлага, албан тушаалын зэрэглэл түвшин, ажлын байрны онцлог зэргээс хамааруулан цалин хөлсний уян хатан бодлогыг хэрэгжүүлдэг.

Урамшуулал

Ажилтны ажлын үр бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор байгууллагын ашигт ажиллагаанд оруулж буй хувь нэмэр, ажлын гүйцэтгэлийг бодитой, шударгаар үнэлж гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал олгодог.

Бэлэг

Хөнгөлөлт

Ажлын орчин

Ажиллах эрүүл, аюулгүй орчин, техник хэрэгслээр бүрэн хангагдсан хотын төвийн тухлаг, ногоон оффис

Амрах, хооллох өрөө, дасгалын тоног төхөөрөмжүүд

Хурал, уулзалтын өрөөнүүд

Сонгон шалгаруулалтын үе шат

Анкетын сонгон шалгаруулалт

Анкетын сонгон шалгаруулалтыг хүний нөөцийн менежер болон тухайн ажлын байрны шууд удирдлага хамтран хийнэ. 

Харилцаа, хандлага тодорхойлох ярилцлага

Харилцаа, хандлага тодорхойлох ярилцлагыг хүний нөөцийн менежер болон тухайн ажлын байрны шууд удирдлага хамтран хийнэ. 

Нэмэлт сонгон шалгаруулалт

Ажлын байрны онцлогоос шалтгаалан зарим тохиолдолд  мэргэжлийн шалгалт авах, гэрийн даалгавар өгөх, илтгэл танилцуулга бэлдэх зэрэг хэлбэрээр нэмэлт сонгон шалгаруулалт явагдаж болно.

Шийдвэр гаргалт

Сонгон шалгаруулалтын өмнөх үе шатууд явагдаж дууссанаар хүний нөөцийн менежер, удирдлагууд нэгдсэн шийдвэр грагаж танд эцсийн шийдвэрийг танилцуулна.

Та сонгон шалгаруулалтын аль ч үе шатанд та хүний нөөцийн менежертэй холбогдон сонирхсон асуултаа асууж болно.